Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

09/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 05-01-2024
2 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

08?QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 05-01-2024
3 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

07/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 05-01-2024
4 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 01-11-2023
5 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

75/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 05-10-2023
6 Quyết định về việc cắt giảm, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

2727/QĐ-UBNDThông tin ba công khai 13-07-2023
7 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

39/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 05-07-2023
8 Công khai Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 05-07-2023
9 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

04/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
10 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

05/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
11 Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

03/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
12 Quyết định về việc điều chỉnh giao bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

73/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
13 Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

55/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
14 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang chi thường xuyên giao tự chủ năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

54/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
15 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của trường THCS Phú Thị

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

30/QĐ-THCSPTThông tin ba công khai 08-06-2023
12
THCS Phú Thị