Giáo viên

Lê Thị Hậu
Lê Thị Hậu

Ngày sinh: 17/6/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Nguyễn Bích Thủy
Nguyễn Bích Thủy

Ngày sinh: 15/3/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Bùi Thị Hạnh
Bùi Thị Hạnh

Ngày sinh: 16/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu Phương

Ngày sinh: 19/9/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Phạm Thị Thanh Hồng
Phạm Thị Thanh Hồng

Ngày sinh: 23/8/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Anh- Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Lê Thị Ánh Tuyết
Lê Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh: 21/4/1989

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương

Ngày sinh: 7/2/1992

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Oanh

Ngày sinh: 28/8/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đan Phượng - Hà Nội

Trình độ:

Vị trí công tác: Giáo viên

Đặng Thúy Vân
Đặng Thúy Vân

Ngày sinh: 27/1/1993

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Vũ Thị Huyền Trang
Vũ Thị Huyền Trang

Ngày sinh: 22/1/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Đào Thị Lan Anh
Đào Thị Lan Anh

Ngày sinh: 26/11/1994

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ:

Vị trí công tác: Giáo viên

Tổ phó

Đào Quang Việt
Đào Quang Việt

Ngày sinh: 1/11/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

Tổ trưởng

Đỗ Thị Hợp
Đỗ Thị Hợp

Ngày sinh: 26/7/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Trình độ: ĐH

Vị trí công tác: Giáo viên

THCS Phú Thị